logo
king
 
 flower หน้าหลัก

  bullet ประวัติโรงเรียน
  bullet โครงสร้างการบริหารงาน
  bullet เอกลักษณ์
  bullet อัตลักษณ์
  bullet ปรัชญา
  bullet ทำเนียบผู้บริหาร
  bullet สัญลักษณ์โรงเรียน
  bullet ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 flower บุคลากร

  bullet ฝ่ายบริหาร
  bullet ภาษาไทย
  bullet ภาษาต่างประเทศ
  bullet คณิตศาสตร์
  bullet วิทยาศาสตร์
  bullet สังคมศึกษา
  bullet สุขศึกษาและพลศึกษา
  bullet ศิลปะ
  bullet การงานอาชีพ
  bullet งานแนะแนว
  bullet บุคลากรอื่น

 flower Link อื่นๆ
schooloffice
e-office
e-money
gproc
gatpat
kys
kys
gatpat

otheroffice
moe
obec
sec17
kks
ksp
chancoop
ksp
ksp
google
facebook twitter youtube2

teacherwork
krukanon

Counter
website hit counter
   flower กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  
     
  p1  
     
   
     
  myschool  
  กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 - มกราคม พ.ศ. 2560  
     
  logo1   

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้น ม.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดกิจกรรมที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

 
click-images      click-youtube  พิธีเปิด :: ผจญภัย  
 
 
  logo1   

วันที่ 6 มกราคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกิจกรรม อบรมโครงการ "วัยเรียนวัยใสรักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ เป็นการอบรมให้ความรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับความ สนใจจากผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

 
click-images     
 
 
  logo1   

คณะครูโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและสร้างความตื่นตัว ในการทำงาน มีคณะครูร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและมีความสุข

 
click-images      click-youtube
 
 
     
  about-mkc  
  วิดีโอกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ พ.ศ. 2559 - 2560  
     
  vdo-1 vdo-2 vdo-3  
  vdo-6 vdo-7 vdo-8  
  vdo-9 vdo-10 vdo-1  
     
   flower ความภาคภูมิใจของโรงเรียน  
     
  labschoolgardenproud  
     
   flower ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและเรื่องที่น่าสนใจ  
     
  arrow วารสารโรงเรียน
arrow รวมภาพสวยๆ ในโรงเรียน
arrow สถาบันการศึกษาต่างๆ
    arrow ที่ตั้งของโรงเรียน
arrow แผนผังของโรงเรียน
arrow ติดต่อโรงเรียนมะขามสรรเสริญ
 
     
 
 
 
boss
 
logout internet
makhamsansern e-learning
pre-o-net
dekdee
krutube
dekdee
dekdee


downloadform

projectform
bookmark
testbluetprint
idplan