โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อ.มะขาม จ.จันทบุรี
+++ เว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ ข่าวสาร ข้อมูลด้านต่างๆ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ +++
flowerหน้าหลัก

bullet ประวัติโรงเรียน
bullet โครงสร้างการบริหารงาน
bullet เอกลักษณ์
bullet อัตลักษณ์
bullet ปรัชญา
bullet ทำเนียบผู้บริหาร
bullet สัญลักษณ์โรงเรียน
bullet ต้นไม้ประจำโรงเรียน

flowerบุคลากร
bullet ฝ่ายบริหาร
bullet
ภาษาไทย
bullet ภาษาต่างประเทศ
bullet คณิตศาสตร์
bullet วิทยาศาสตร์
bullet สังคมศึกษา
bullet สุขศึกษาและพลศึกษา
bullet ศิลปะ
bullet การงานอาชีพ
bullet งานแนะแนว
bullet บุคลากรอื่น
flowerLink อื่นๆ

schooloffice
e-office
line
e-money
line
gproc
line
gatpat
line
kys
line
kys

line
gatpat


otheroffice
moe
line
obec
line
sec17
line
kks
line
ksp
line
chancoop
line
ksp
line
ksp
line
google
line
facebook twitter youtube2

 

teacherwork
krukanonflowerกิจกรรมในโรงเรียน
ourschool line2

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันแม่
line2
    วันที่ 26-27 กรกฏาคม พ.ศ.2557
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
ประชุมสร้างข้อสอบ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

clickhere
   
     logout internet
makhamsansern e-learning
pre-o-net
dekdee
krutube
dekdee
dekdee


about-mkc
1
 
2
 
3
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3 ธันวาคม 2556

ตอนที่1    ตอนที่2
 
กีฬาสี 2556
27-29 พฤศจิกายน 2556

ตอนที่1   ตอนที่2
 
สอบธรรมสนามหลวง
26 พฤศจิกายน 2556
         
       
theater
         
1
 
2
 
3
เบื้องหลังภาพยนตร์สั้น
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เฉลิมพระเกียรติ
ก้าวเดินไปในหนทางพอเพียง
 
ชวนกันไปดำนา เบื้องหลัง
การถ่ายทำภาพยนตร์ส่วนหนึ่ง
 
เพลงจากใจทีมงาน
ภาพยนตร์สั้นปี 2556
       
allvdo
flowerความภาคภูมิใจของโรงเรียน
1 2 3  
flowerเรื่องน่าสนใจ
วารสารโรงเรียน
รวมภาพสวยๆในโรงเรียน
สถาบันการศึกษาต่า
งๆ

ที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
โทร 039-389025 โทรสาร 039-389025 e-mail::makhamschool@gmail.com