logo
king
 
 flower หน้าหลัก

  bullet ประวัติโรงเรียน
  bullet โครงสร้างบริหารงาน
  bullet เอกลักษณ์
  bullet อัตลักษณ์
  bullet ปรัชญา
  bullet ทำเนียบผู้บริหาร
  bullet สัญลักษณ์โรงเรียน
  bullet ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 flower บุคลากร

  bullet ฝ่ายบริหาร
  bullet ภาษาไทย
  bullet ภาษาต่างประเทศ
  bullet คณิตศาสตร์
  bullet วิทยาศาสตร์
  bullet สังคมศึกษา
  bullet สุขศึกษาและพลศึกษา
  bullet ศิลปะ
  bullet การงานอาชีพ
  bullet งานแนะแนว
  bullet บุคลากรอื่น

 flower ข้อมูลเพิ่มเติม

  bullet วารสารโรงเรียน
  bullet ภาพสวยๆ ในโรงเรียน
  bullet แผนผังบริเวณโรงเรียน
  bullet เส้นทางมาโรงเรียน

 flower Link

schooloffice
e-office
e-money
gproc
gatpat
kys
kys
gatpat


teacherwork
krukanon

 flower Counter

website hit counter
   flower กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  
     
  addmissions  
  M1  
     
  addmission  
     
  vp  
     
  information  
     
        bulletกิจกรรมน้อมถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 (แปรอักษร)  
        bulletผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  
     
  myschool  
  กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  
     
    

วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนมะขามสรรเสริญจัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในอำเภอมะขาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแต่ละโรงเรียนเป็นอย่างดี ขอบคุณทุกโรงเรียนครับ

 
click-images     
 
 
  logo3   

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนมะขามสรรเสริญจัดกิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียนทุกคน ให้รู้จักหน้าที่ในการเลือกคณะกรรมการที่เหมาะสม มีความสามารถ มาช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนของเรามีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

 
click-images      click-youtube
 
 
  logo4   

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) จัดกิจกรรมโดย Rotary E-CLUB 3340

 
      click-images
 
 
  logo4   

โรงเรียนมะขามสรรเสริญจัดกิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งกิจกรรมนี้ดำเนินไปด้วยความสนุกสนาม มีความสุข นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 
      click-youtube
 
 
     
  about-mkc  
  วิดีโอกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ พ.ศ. 2560  
     
  vdo-1 vdo-2 vdo-3  
  vdo-4vdo-5vdo-6  
     
   flower Link อื่นๆ  
     
 
moe   obec   sec17   kks
 
ksp   chancoop   ksp   google
 
 
boss
 
logout internet
makhamsansern e-learning
pre-o-net
dekdee
krutube
dekdee
dekdee


downloadform

projectform
bookmark
testbluetprint
psdgobec
idplan
   
   
   
 flower ความภาคภูมิใจของโรงเรียน

labschool
garden
proud