โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 192/3 ถนน จันทบุรี – สระแก้ว ตำบล มะขาม อำเภอ มะขาม จันทบุรี 22150